วิธีติดตั้ง Composer บน Mac OSX

วิธีติดตั้ง Composer บน Mac OSX

เนื่องจากต้องการเริ่มใช้งาน Laravel ซึ่งต้องใช้ Composer มาร่วมด้วย จึงจำเป็นต้องติดตั้ง Composer ก่อน โดยในเครื่องต้องมี PHP Version 5.3.2 เสียก่อน เปิด Terminal ใช้คำสั่งนี้เพื่อตรวจสอบ Read more about วิธีติดตั้ง Composer บน Mac OSX

Logo by Logomakr is licensed under CC BY 3.0. Made with Logo Maker