แก้ปัญหา Mcrypt PHP extension required สร้าง Laravel ด้วย XAMPP บน Mac os x

แก้ปัญหา Mcrypt PHP extension required สร้าง Laravel ด้วย XAMPP บน Mac os x

เริ่มต้นสร้าง Laravel ครั้งแรกก็เจอปัญหา “Mcrypt PHP extension required” ทันทีเพราะว่า Laravel ต้องใช้ Mcrypt  ด้วย ซึ่งเครื่อง Mac ที่ใช้อยู่เป็น XAMPP และ Error จะประมาณด้านล่างนี้ครับ Read more about แก้ปัญหา Mcrypt PHP extension required สร้าง Laravel ด้วย XAMPP บน Mac os x