แก้ปัญหา [ERROR] :  Invalid “–password” value “appcelerator”

แก้ปัญหา [ERROR] : Invalid “–password” value “appcelerator”

พอดีใช้ Appcelerator Studio หลังจากรันดูบน iPhone Emulator และสลับมารันบน Genymotion แต่มันรันไม่ขึ้นพร้อมกับฟ้อง Error ตามด้านล่างนี้ Read more about แก้ปัญหา [ERROR] : Invalid “–password” value “appcelerator”

Logo by Logomakr is licensed under CC BY 3.0. Made with Logo Maker