MySql คำสั่ง Update ข้อมูลโดยดึงจากฟิลด์อีกตารางมาใส่

MySql คำสั่ง Update ข้อมูลโดยดึงจากฟิลด์อีกตารางมาใส่

 

บางครั้งเราอาจจะเจองานที่ต้องมีการดึงฟิลด์บางฟิลด์ของอีกตารางนึงมาใส่อีกตารางนึง เพราะจำเป็นต้องใช้ในงาน แต่หากข้อมูลปริมาณมากอาจจะไม่สามารถที่จะมานั่งกรอกด้วยมือเองเป็นแน่ดังนั้นเลยต้องใช้คำสั่ง Sql เพื่อเข้าช่วยทุ่นแรงงาน เพื่อให้เข้าใจลองมาดูตัวอย่างแบบง่ายๆกันเลยดีกว่าครับ Read more about MySql คำสั่ง Update ข้อมูลโดยดึงจากฟิลด์อีกตารางมาใส่

Logo by Logomakr is licensed under CC BY 3.0. Made with Logo Maker