วิธีติดตั้ง Composer บน Mac OSX

วิธีติดตั้ง Composer บน Mac OSX

เนื่องจากต้องการเริ่มใช้งาน Laravel ซึ่งต้องใช้ Composer มาร่วมด้วย จึงจำเป็นต้องติดตั้ง Composer ก่อน โดยในเครื่องต้องมี PHP Version 5.3.2 เสียก่อน เปิด Terminal ใช้คำสั่งนี้เพื่อตรวจสอบ

จะได้ผลลัพธ์

PHP 5.4.30 (cli) (built: Jul 29 2014 23:43:29)
Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group
Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies

ต่อมาดาวน์โหลดและติดตั้ง Composer ด้วยคำสั่งด้านล่างนี้

หากไม่สามารถติดตั้งได้ลองใช้คำสั่งนี้ได้ครับ

เมื่อติดตั้งเสร็จลองพิมพ์คำสั่งทดสอบดูตามด้านล่าง ถ้าสำเร็จมันจะแสดงรายงานคำสั่งทั้งหมดของ composer

กรณีต้องการให้สามารถเรียกใช้ได้จากทุกที ให้ย้าย composer.phar ไปที่ /usr/local/bin/composer

กรณีย้ายไม่ได้เนื่องจากติดปัญหา “Permission denied” ให้เพิ่ม sudo ด้านหน้าคำสั่ง และใส่รหัสผ่านเครื่องเราอีกที

ทีนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ path ไหนเราก็สามารถใช้คำสั่ง composer ได้ทุกที่ครับ ให้ลองพิมพ์คำสั่งนี้ดู ถ้าสำเร็จจะแสดงรายงานคำสั่งของ composer