สนใจทำเว็บไซต์ ?

ติดต่อ

สนใจทำเว็บไซต์สอบถาม

อีเมล์ memo8.service (at) gmail.com

ค่าบริการ

 1. เว็บทั่วไป (Website)
  • จำนวน 1 หน้า ( One Page ) ค่าบริการ 8,000-20,000 บาท ( ไม่เกิน 5 Sections )
  • จำนวน 3 หน้า ค่าบริการ 15,000-30,000 บาท ( Home, About us, Contact us )
  • เพิ่มจำนวนหน้า ค่าบริการ หน้าละ 2,000-5,000 บาท ( แต่ละหน้า ไม่เกิน 3 Sections )
 2. เว็บขายสินค้า ( E-commerce )
  • ใส่สินค้าเบื้องต้นไม่เกิน 10 ชิ้น (ลูกค้าสามารถเพิ่มเองได้ภายหลัง) + ระบบตะกร้าสินค้า ค่าบริการ 40,000-80,000 บาท
  • เพิ่มจำนวนสินค้าค่าบริการ ชิ้นละ 1,000-2,000 บาท
 3. ออกแบบโลโก้ หรือแบนเนอร์
  • แก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ค่าบริการ 3,000-5,000 บาท

*ค่าบริการข้างต้นไม่รวม ค่าจดโดเมนเนมหรือค่าเช่าโฮสติ้ง

เทคโนโลยี

 • Bootstrap 3+  CSS Framework
 • Laravel 5.4 , PHP 5.6.+/PHP7 , MySQL , Nginx/Apache
 • Server ที่รองรับจะต้องเป็น Linux Server CentOS 6.x (ตรงนี้ทางเรามีแนะนำ Hosting)
 • Web browsers ที่รองรับ Chrome ,Firefox, Safari (ส่วน IE ยังคงใช้งานได้แต่จะไม่รองรับการแสดงผลที่ดีมากนัก เพราะมีผู้ใช้ไม่ถึง 3%)
 • ขนาดหน้าจอที่รองรับ
  • มือถือ (Mobile) : 320×480 px , 360×640 px , 375×667 px , 414×736 px, 480×800 px
  • แท็บแล็ต (Tablet) : 768×1024 px
  • คอมพิวเตอร์ทั่วไป (Desktop) : มากกว่าหรือเท่ากับ = 1024 px