เปรียบเทียบวันที่ด้วย Javascript

หากเราจะเปรียบเทียบกันโต้งๆก็คงไม่ได้เราต้องอาศัย Date Object ของ javascript ช่วยด้วย โดยรูปแบบจะเป็นแบบนี้

มาดูตัวอย่าง script กันผมใช้ javascript split methodช่วยแยก วันเดือนปีเก็บเป็น Array เพื่อใ่สเข้าไปใน Date Object

ตัวอย่างโปรแกรมที่ได้

Author:

(ตั้ม) ศิริชัย ธีรภัทรสกุล เป็นเว็บโปรแกรมเมอร์ และบล็อกเกอร์ สนใจเรื่องการพัฒนาตัวเอง หลงใหลการถ่ายรูป เวลาว่างมักชอบอ่านหนังสือ ปัจจุบันผมยังรับพัฒนาเว็บไซต์ หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ครับ