เปรียบเทียบวันที่ด้วย Javascript

หากเราจะเปรียบเทียบกันโต้งๆก็คงไม่ได้เราต้องอาศัย Date Object ของ javascript ช่วยด้วย โดยรูปแบบจะเป็นแบบนี้

มาดูตัวอย่าง script กันผมใช้ javascript split methodช่วยแยก วันเดือนปีเก็บเป็น Array เพื่อใ่สเข้าไปใน Date Object

ตัวอย่างโปรแกรมที่ได้

(ตั้ม) ศิริชัย ธีรภัทรสกุล เป็นเว็บโปรแกรมเมอร์, บล็อกเกอร์, และเจ้าของกิจการ ชอบถ่ายรูป อ่านหนังสือ และออกกำลังกาย “จงมีความกล้าที่จะลงมือทำ และอยู่กับปัจจุบัน ณ ขณะ (จงโฟกัส)"

Post a Comment