Log Viewer ใช้สำหรับแสดง Error Log ใน Laravel 5 ส่วนตัวที่เลือกเพราะ UI เรียบง่าย และแค่ไว้ช่วย Debug  บน Production เท่านั้น ซึ่งมีความสามารถเพียงพอสำหรับการใช้งาน คือ แสดงรายการ Log , เลือกจำนวนแถวแสดงต่อหน้า  , ค้นหา และสามารถลบไฟล์ Log ได้ เมื่อเริ่มใหญ่หรือแก้ปัญหานั้นไปแล้ว

การทำระบบ Authentication หรือระบบที่ต้อง Login เข้าใช้งาน สำหรับ Laravel นั้นจะมีเครื่องมือที่ช่วยให้เราสร้าง ระบบ Register , Login , Logout ,Permission และ Forgot Password

โดยปกติ Laravel จะมีแจ้งพวกข้อผิดพลาดเบื้องต้นอยู่แล้ว แต่บางครั้งมัน Debug ยาก เพราะจะมี Error บอกโดยรวม เลยไม่รู้ว่าอยู่บรรทัดไหน  แต่มีคนทำ Laravel Debugbar ให้ใช้งานซึ่งจะบาร์ลอยอยู่ด้านล่างของเว็บไซต์ และ Debug ได้หลายจุด

Let’s Encrypt เป็นฟรี SSL ที่ทำให้เว็บมี https เป็นของตัวเองไม่พูดพร่ำทำเพลงเริ่ม วิธีติดตั้ง HTTPS จาก Let’s Encrypt สำหรับ Nginx บน CentOS 7/6 เลยแล้วกันครับ ตรงนี้จะมีแทรกพวก Path Config เล็กน้อย