ทุกวันนี้อุตสาหกรรมไอทีมีส่วนสำคัญและเป็นพลังขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนของชีวิตเรา เนื่องจากตอนนี้เรามีเทคโนโลยีทุกประเภทที่จะช่วยให้เราเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องสุขภาพ หรือการเดินทางที่เร็วขึ้นและปลอดภัยขึ้น