วิธีย้ายโฟลเดอร์เก็บฐานข้อมูล MySQL ไปไว้ Drive อื่น สําหรับ AppServ

เดิมทีถ้าลง AppServ โฟลเดอร์เก็บฐานข้อมูล MySQL จะอยู่ท […]

Continue Reading

ฟรี Database ฐานข้อมูลจังหวัดในประเทศไทย

หลายครั้งที่ต้องเขียนโปรแกรมแล้วต้องมีข้อมูลจังหวัดมาเก […]

Continue Reading

คำสั่ง SQL เลือกแสดงข้อมูลใน Field เฉพาะบางส่วน

ในบางครั้งเราไม่ต้องการแสดงข้อมูลทั้งหมดเช่น เบอร์โทรศั […]

Continue Reading

วิธีแก้ไข ASP.NET Error Exception Details: System.InvalidOperationException: There is already an open DataReader associated with this Command which must be closed first.

ให้เพิ่ม MultipleActiveResultSets=true ใน ConnectionStr […]

Continue Reading

วิธีแก้ไข ASP.NET Error : The SELECT permission was denied on the object ‘table_name’, database ‘table_name’, schema ‘dbo’.

จาก Error ตามหัวข้อเกิดจากไม่ได้ Add Permission (เพิ่งเ […]

Continue Reading