ให้บริการ create file ico
– http://www.favicongenerator.com/
– http://www.degraeve.com/favicon/
– http://www.favicon.cc/

ได้มาก็เอาไปแป่ะใช้ดังนี้

Author:

ชื่อ ศิริชัย ธีรภัทรสกุล ชื่อเล่น “ตั้ม” ทำงานด้านพัฒนาเว็บไซต์ สนใจเรื่องการพัฒนาตัวเอง หลงใหลการถ่ายรูป เวลาว่างมักชอบอ่านหนังสือ และเขียนบล็อก