แก้ปัญหาติดตั้ง Homebrew เกิดปัญหากับ Curl SSL certificate problem

เนื่องจากจำเป็นต้องติดตั้ง Homebrew เพื่อใช้งานโดยวิธีการติดตั้งนั้นเพียงแค่เปิด Termital และพิมพ์คำสั่งตามนี้

นึกว่าจะปกติแต่ดันมี Error curl: (60) SSL certificate problem  ตามด้านล่างนี้

ค้นหาวิธีในเว็บเจอวิธีการแก้โดยเพิ่ม option “-k” ไปใน curl ไว้ด้วยถึงจะผ่าน ประมาณนี้

ลงใช้คำสั่งติดตั้งโดยตามด้านบนดูครับคิดว่าช่วยให้ติดตั้ง Homebrew ได้อย่างแน่นอน

ที่มา http://www.andyy.me/install-homebrew-issue-with-curl-ssl-certificate-problem/