วิธีติดตั้ง JDK บน Mac OS X สำหรับเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนา Android

อธิบายแบบรวบรัดนะครับ ให้ไปดาวน์โหลด JDK (Java Developm […]

Continue Reading

แนะนำ Android App สำหรับใช้งาน Secure Shell (SSH) Remote UNIX-based Servers

นอกจากพัฒนาเว็บไซต์แล้ว ผมยังต้องดูความเสถียรของ Server […]

Continue Reading

แนะนำ Android App สำหรับ Ping,DNS lookup,WHOIS หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับ network information

เนื่องจากต้องดูแลระบบ server บ้าง นอกจากดูแลเว็บ และพัฒ […]

Continue Reading

เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Android บน windows 7 ต้องติดตั้งอะไรบ้าง?

ก่อนที่จะเขียนโปรแกรมบน Android นั้นจะต้องมีอะไรในเครื่ […]

Continue Reading