วิธีการสำรอง (Backup) ฐานข้อมูล MySql  นั้นมีหลายแบบ อีกวิธีนึงที่ไม่ค่อยยุ่งยากมากนักคือสำรองเป็นไฟล์ .gz เพื่อบีบอัดไว้ไว้ใน Linux Server ของตัวเอง โดยให้สำรองข้อมูลทุกวันตามเวลาที่กำหนด และการตั้งชื่อไฟล์ก็อาจจะตั้งตามวันที่สำรองในวันนั้นเลยจะได้รู้ว่าเป็นของวันไหน

นอกจากพัฒนาเว็บไซต์แล้ว ผมยังต้องดูความเสถียรของ Server ซึ่งที่ใช้เป็น Cent OS แต่บางครั้งอาจจะมีช่วงเวลาที่ notebook ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเอง จะ Remote เข้าไปก็ไม่ได้ เลยต้องอาศัยมือถือ Android คือ Galaxy S2 ที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นตัวช่วยล่ะ เลยนั่งดู App ที่ช่วย Secure Shell (SSH) Remote ไปยัง Cent OS จนไปเจอ App ตัวนึง มีชื่อว่า “ConnectBot”

ผมต้องการสร้าง Virtual Host บน Apache Web Server เพราะมี Web Server อยู่หนึ่งตัวแต่ต้องการให้มี host name  (ชื่อของ Web server) อยู่บน Web Server ตัวนี้หลายชื่อ และอาจจะมีติดตั้ง SSL ด้วย