การแสดงข้อความออกมาบน console ใน browser นั้นเป็นของที่ต้องใช้บ่อยสำหรับนักพัฒนาที่ใช้ Javascript เพื่อทำการ Debug สิ่งต่างๆออกมานั่นเอง ซึ่งโดยปกติตัวผมเองก็มักจะใช้แค่ console.log อย่างเดียว การใช้ console.log ก็มักจะใช้แสดงได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น แสดงแบบข้อความเดียว หรือแบ่งข้อความเป็นส่วนๆให้ดูง่าย หรือจะใช้ตัวแปรร่วมกับ template strings ก็ได้ นอกจาก console.log แล้ว ก็ยังมีการแสดง console แบบหลายระดับ เพื่อให้เราแบ่งระดับแต่ละข้อความที่แสดงออกมาได้ง่ายขึ้น อาทิเช่น console.info, console.debug, console.warn, console.error ซึ่งจะแสดงออกมาในลักษณะนี้ หรือแม้กระทั่งแสดง JSON ในรูปแบบที่ดูง่ายอ
อ่านต่อ