Docker เป็น Software Container ประโยชน์ของมันคืออะไร “ขออธิบายสั้นๆนะครับ เพราะถ้า Google ดูจะมีหลายเว็บที่อธิบายไว้ดีแล้ว”