ฝัง Embed PDF Document บนเว็บ ไม่ต้องมี Plugin PDF Reader ก็เปิดได้

เว็บให้บริการเปิดไฟล์ PDF ผ่าน Web Browser ไม่ต้องมี Pl […]

Continue Reading

วิธีการคำนวณเพื่อตรวจสอบเลขบัตรประชาชน

ในการตรวจสอบเลขที่บัตรประชาชนนั้นทำได้โดยการใช้ Check D […]

Continue Reading