บางครั้งเราต้องการจัดการกับไฟล์ .htaccess หรือ .htpasswdแต่พอupload ผ่าน FTP กับมองไม่เห็นไฟล์ดังกล่าวเพราะServer อย่าง Linux หรือ Unix จะเซ็ตให้ไฟล์ ที่มี(.)นำหน้า เป็น system fileและ ซ่อนไฟล์นั้น และนี่ก็คือการเซ็ต FTP Client ให้แสดงไฟล์ที่ซ่อนเหล่านั้น

Features Easy to use Supports FTP, FTP over SSL/TLS (FTPS) and SSH File Transfer Protocol (SFTP) Cross-platform. Runs on Windows, Linux, *BSD, OSX and more Available in many languages Supports resume and transfer of large files >4GB Powerful Site Manager and transfer queue Drag & drop support Configurable Speed limits Filename filters Network configuration wizard