พอดีใน App ที่เขียนโดย React มีต้องใช้การแปลง Object ไปเป็น Query String Parameters สำหรับใช้ใน URL อีกที เลยมาเขียน Blog วิธีทำไว้อีกครั้ง

ช่วงนี้งานทำเว็บต้องให้ Support iPhone iPad ตามเทคโนโลยี ดังนั้นเลยต้องใช้ jQuery Javascript Framework มาช่วยตรวจสอบว่าผู้ใช้เปิดเว็บโดยใช้ iPhone iPod หรือ iPad รึเปล่า ตัวอย่างโค้ดตามด้านล่างเลยครับ สั้นๆง่ายๆ