ปกติ Laravel ถ้าเรา Upload ไฟล์ขึ้นตรงๆ บน Share Hosting หรือ VPS  ก็จะมี Path ชื่อ “public” แสดงติดมาด้วยใน URL จะเป็นลักษณะนี้ https://www.domain.com/public

สำหรับใครที่ทำเว็บมักจะมีการส่งอีเมล์มาเกี่ยวข้องอยู่บ่อยๆ ซึ่งหากจะทดสอบว่าอีเมล์นั้นส่งออกได้จริงหรือไม่ หรือหน้าตาอีเมล์จะแสดงผลเป็นอย่างไร ถูกต้องตามที่เราออกแบบไว้ไหม โดยมากเราก็จะให้แสดงผลบน Browser ก่อน จากนั้น ก็มักจะใช้อีเมล์จริงเพื่อรับข้อมูลและดูใน mail box เราอีกที

เริ่มต้นสร้าง Laravel ครั้งแรกก็เจอปัญหา “Mcrypt PHP extension required” ทันทีเพราะว่า Laravel ต้องใช้ Mcrypt  ด้วย ซึ่งเครื่อง Mac ที่ใช้อยู่เป็น XAMPP และ Error จะประมาณด้านล่างนี้ครับ

เนื่องจากต้องการเริ่มใช้งาน Laravel ซึ่งต้องใช้ Composer มาร่วมด้วย จึงจำเป็นต้องติดตั้ง Composer ก่อน โดยในเครื่องต้องมี PHP Version 5.3.2 เสียก่อน เปิด Terminal ใช้คำสั่งนี้เพื่อตรวจสอบ