Let’s Encrypt เป็นฟรี SSL ที่ทำให้เว็บมี https เป็นของตัวเองไม่พูดพร่ำทำเพลงเริ่ม วิธีติดตั้ง HTTPS จาก Let’s Encrypt สำหรับ Nginx บน CentOS 7/6 เลยแล้วกันครับ ตรงนี้จะมีแทรกพวก Path Config เล็กน้อย