แก้ไขปัญหา PHPMailer ส่ง subject ภาษาไทยเข้ารหัส UTF-8 แสดงผลผิดเพี้ยน

คิดว่าคงมีคนเจอปัญหานี้อยู่และอาจได้วิธีแก้ไปแล้ว วิธีแ […]

Continue Reading

วิธีย้ายโฟลเดอร์เก็บเว็บไซต์ ไปไว้ Drive อื่น สําหรับ AppServ

มาพูดถึงเรื่องย้ายโฟลเดอร์เว็บต่อเลย เพราะเดี๋ยวจะไม่สม […]

Continue Reading

วิธีย้ายโฟลเดอร์เก็บฐานข้อมูล MySQL ไปไว้ Drive อื่น สําหรับ AppServ

เดิมทีถ้าลง AppServ โฟลเดอร์เก็บฐานข้อมูล MySQL จะอยู่ท […]

Continue Reading