แนะนำ Android App สำหรับใช้งาน Secure Shell (SSH) Remote UNIX-based Servers

นอกจากพัฒนาเว็บไซต์แล้ว ผมยังต้องดูความเสถียรของ Server […]

Continue Reading

วิธีทดสอบความเร็วของฮาร์ดดิสก์ด้วยคำสั่ง dd บน Linux

วิธีทดสอบความเร็วในการอ่าน/การเขียนไฟล์ขนาด 1GByte (bs= […]

Continue Reading

คำสั่ง chown ใช้สำหรับเปลี่ยนเจ้าของไฟล์หรือ Directory (SSH)

Directory อย่างเดียว

F […]

Continue Reading