แก้ไขไฟล์ hosts เพื่อเข้าเว็บโดยตรง เมื่อ DNS ยังไม่ Update

หลายครั้งที่สร้าง Domain ใหม่หรือเปลี่ยนชื่อ Domain แล้ […]

Continue Reading