โดยปกติงานเว็บสิ่งสำคัญหลักเลยก็คือการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือเว็บดีไซต์เนอร์ (Web designer) วันนี้จะมากล่าวถึงเรื่อง “การออกแบบฟอร์มกรอกข้อมูล” ซึ่งคิดว่าหลายคนต้องเจอโดยปกติอยู่แล้ว