วิธีแก้ไข Git Repository ไม่ลบไฟล์ เมื่อเพิ่มไฟล์ใน .gitignore เพิ่มเติม

ไฟล์ .gitignore คือไฟล์ที่บอกว่า ไฟล์หรือโฟลเดอร์ไหนบ้างที่จะ Untrack ไม่ต้องนำขึ้น git repository ทีนี้มีบางครั้งที่เราอาจจะมีการแก้ไข หลัง push ทุกสิ่งอย่างขึ้น git repository ไปแล้ว

เช่น เพิ่มไฟล์ใน .gitignore เพื่อ Untrack ไฟล์นั้นๆ เพิ่มเติม แต่บน git repository นั้นกลับยังคงมีไฟล์หรือโฟลเดอร์เดิมค้างอยู่ โดยเราสามารถแก้ไขด้วยวิธีการดังนี้ครับ

หลังจากแก้ไข .gitignore เรียบร้อยแล้ว ให้เคลียร์ git repository ด้วยคำส่ัง

จากนั้น push ค่าใหม่ขึ้น git repository อีกครั้ง

ก็หวังว่าคงมีประโยชน์ครับ

Author:

ชื่อ ศิริชัย ธีรภัทรสกุล ชื่อเล่น “ตั้ม” ทำงานด้านพัฒนาเว็บไซต์ สนใจเรื่องการพัฒนาตัวเอง หลงใหลการถ่ายรูป เวลาว่างมักชอบอ่านหนังสือ และเขียนบล็อก