ผลงานบางส่วน

โปรเจ็คเหล่านี้เป็นเพียงผลงานบางส่วนที่เท่านั้น ซึ่งจะมีทั้งงานออกแบบเว็บไซต์ (Web Design), งานระบบเว็บเฉพาะทาง (Web Application) ซึ่งยังมีงานระบบภายใน (Back-end) หรือ ระบบ API ต่างๆ ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้